Important Dates & Notices

2017

January

School Transport Scheme services can start from Monday, 9 January 2017 (start dates vary and details are available from individual schools locally).

Children must hold a valid School Transport Ticket in order to travel on the School Bus. No Ticket - No Travel

Late payments for tickets for Part 2 can be submitted and where seats are available tickets will be issued

Where late payments are made and there are no seats available then payments will be refunded

Tosaíonn seirbhísí san Scéim Iompar Scoile ón Luan 9 Eanáir 2017 (tá dátaí tosaigh éagsúla ann agus tá sonraí ar fáil ó scoileanna áitiúla).

Ní foláir do leanaí Ticéad Iompar Scoile bailí a bheith acu chun taisteal ar an mBus Scoile. Gan Ticéad – Gan Taisteal

Féadfar íocaíochtaí déanacha ar thicéid le haghaidh Cuid 2 a chur isteach agus eiseofar ticéid sa chás go bhfuil suíocháin ar fáil.

Sa chás go ndéantar íocaíochtaí déanacha ach nach bhfuil aon suíocháin ar fáil déanfar na híocaíochtaí a aisíoc.

Eanáir

February

The Mid-Term break commences on Monday, 20 February 2017.
All Post Primary Schools close for 5 days and all Primary schools close on Thursday, 23 February and Friday, 24 February 2016. Check with the local Primary school regarding three discretionary days 20 - 22 February 2017

Application for School Transport for New Children starting Primary or Post Primary school in 2017/18 can be submitted from the last Friday in February and the closing date is the last Friday in April 2017

APPLY ONLINE at buseireann.ie

Tosaíonn an briseadh lár téarma ar an Luan 20 Feabhra 2017.
Dúntar gach Iar-Bhunscoil ar feadh 5 lá agus dúntar gach Bunscoil ar an Déardaoin 23 Feabhra agus ar an Aoine 24 Feabhra 2017. Déan teagmháil leis an mBunscoil áitiúil maidir leis na trí lá lánroghnach 20 - 22 Feabhra 2017

Féadfar iarratais ar Iompar Scoile le haghaidh Leanaí Nua, ag tosú ar Bhunscoil nó ar Iar-Bhunscoil le linn 2017/18, a chur isteach ón Aoine dheireanach i mí Feabhra agus is é an Aoine dheireanach i mí Aibreáin 2017 an dáta deiridh iarratais.  

DÉAN IARRATAS AR LÍNE ag buseireann.ie

Feabhra

March

Schools close for St. Patrick’s Day holiday on Monday 19th March 2017 and for Easter Holidays commence on Friday 7 March 2017
Don't forget to submit application for School Transport for New Children starting Primary or Post Primary school in 2017/18 by the last Friday in April 2017

APPLY ONLINE at buseireann.ie

Dúntar na scoileanna le haghaidh Lá Fhéile Pádraig ar an Luan 19 Márta agus Saoire na Cásca ar an Aoine 7 Márta 2017.

Ná dearmad iarratais ar Iompar Scoile le haghaidh Leanaí Nua, ag tosú ar Bhunscoil nó ar Iar-Bhunscoil le linn 2017/18, a chur isteach roimh an Aoine dheireanach i mí Aibreáin 2017.  

DÉAN IARRATAS AR LÍNE ag buseireann.ie

Márta

April

Closing Date for application for travel on school transport services in school year 2017/18 is the last Friday in April 2017
Schools re-open after the Easter break on Monday, 24 April 2017

APPLY ONLINE at buseireann.ie

Is é an Data Deiridh iarratais ar thaisteal ar sheirbhísí iompar scoile  le linn na scoilbhliana 2017/18 ná an Aoine dheireanach i mí Aibreain 2017.

Athosclaítear na scoileanna tar éis bhriseadh na Cásca ar an Luan 24 Aibreán 2017.

DÉAN IARRATAS AR LÍNE ag buseireann.ie

Aibreán

May

Late applications for school year 2017/18 will be processed and once payment is made in July then tickets will be issued from August where seats are available.

LATE APPLICANTS ARE NOT GUARANTEED A SEAT

Déanfar iarratais dhéanacha don scoilbhliain 2017/18 a phróiseail; chomh luath agus a dhéantar íocaíocht i mí Iúil, eiseofar ticéid ó mhí Lúnasa sa chás go bhfuil suíocháin ar fáil.  

NÍ RÁTHAÍTEAR SUÍOCHÁN d’IARRATASÓIRÍ DÉANACHA

Bealtaine

June

State exams commence on Wednesday, 7 June 2017
Late applications for 2017/18 will be processed and once payment is made after the start of July then tickets will be issued from August where seats are available.

LATE APPLICANTS ARE NOT GUARANTEED A SEAT

Tosaíonn na scrúduithe Stáit ar an gCéadaoin 7 Meitheamh 2017.
Déanfar iarratais dhéanacha don scoilbhliain 2017/18 a phróiseail; chomh luath agus a dhéantar íocaíocht i mí Iúil, eiseofar ticéid ó mhí Lúnasa sa chás go bhfuil suíocháin ar fáil.  

NÍ RÁTHAÍTEAR SUÍOCHÁN d’IARRATASÓIRÍ DÉANACHA

Meitheamh

July

Closing Date for receipt of payments for travel in school year 2017/18 is the last Friday in July 2017. 

FAMILIES WHO APPLY LATE OR PAY/SUBMIT MEDCIAL CARD DETAILS LATE ARE NOT GUARENATEED A SEAT – PAY ON TIME BY THE LAST FRIDAY IN JULY

Is é an Dáta Deiridh Íocaíochta ar thaisteal le linn na scoilbhliana 2017/18 ná an Aoine dheireanach i mí Iuil 2017.   

NÍ RÁTHAÍTEAR SUÍOCHÁN DO THEAGHLAIGH A DHÉANANN IARRATAS DÉANACH NÓ A ÍOCANN DÉANACH NÓ A SHEOLANN SONRAÍ CÁRTAI LEIGHIS DÉANACH – ÍOC IN AM FAOIN AOINE DHEIREANACH I MÍ IÚIL

Iúil

August

Spare seats are released to concessionary applicants  in August
School Transport Scheme services can start from Tuesday, 29 August 2017 (start dates vary and details are available from individual schools locally)
Scaoiltear suíocháin spártha le haghaidh iarratasóirí lamháltais i mí Lúnasa.
Féadfar seirbhísí san Scéim Iompar Scoile a thosú ón Dé Máirt 29 Lúnasa 2017 (tá dátaí tosaigh éagsúla ann agus tá sonraí ar fáil ó scoileanna áitiúla).

Lúnasa

September

Children must hold a valid School Transport Ticket in order to travel on the School Bus. No Ticket - No Travel

Late payments can be submitted and where seats are available tickets will be issued

Where late payments are made and there are no seats available then payments will be refunded

Ní foláir do leanaí Ticéad Iompar Scoile bailí a bheith acu chun taisteal ar an mBus Scoile. Gan Ticéad – Gan Taisteal

Féadfar íocaíochtaí déanacha a chur isteach agus eiseofar ticéid sa chás go bhfuil suíocháin ar fáil.

Sa chás go ndéantar íocaíochtaí déanacha ach nach bhfuil aon suíocháin ar fáil déanfar na híocaíochtaí a aisíoc.

Meán Fómhair

October

Children must hold a valid School Transport Ticket in order to travel on the School Bus. No Ticket - No Travel

Late payments can be submitted and where seats are available tickets will be issued

Where late payments are made and there are no seats available then payments will be refunded

Schools close for the mid-term break on Friday, 27 October 2017

Ní foláir do leanaí Ticéad Iompar Scoile bailí a bheith acu chun taisteal ar an mBus Scoile. Gan Ticéad – Gan Taisteal

Féadfar íocaíochtaí déanacha a chur isteach agus eiseofar ticéid sa chás go bhfuil suíocháin ar fáil.

Sa chás go ndéantar íocaíochtaí déanacha ach nach bhfuil aon suíocháin ar fáil déanfar na híocaíochtaí a aisíoc.

Dúntar na scoileanna le haghaidh an bhriseadh lár téarma ar an Aoine 27 Deireadh Fómhair 2017.

Deireadh Fómhair

November

Payment reminders for School Transport Tickets for Part 2 (valid for travel from January to June) will be issued at the start of November Eiseofar meabhrúcháin íocaíochta ar Thicéid Iompar Scoile le haghaidh Cuid 2 (bailí um thaisteal ó Eanáir go Meitheamh) i dtosach mhí na Samhna.

Samhain

December

Closing Date for receipt of payments for Tickets for Part 2 is Friday, 1 December 2017  

Spare seats will be released to ineligible (concessionary) children after Friday, 15 December 2017

Is é an dáta deiridh íocaíochta ar Thicéid le haghaidh Cuid 2 ná an Aoine 1 Nollaig 2017.   

Scaoilfear suíocháin spártha chuig leanaí neamh-incháilithe (lamháltais) tar éis an Aoine 15 Nollaig 2017.

Nollaig